Warm tapwater ons vakgebied

Professionele oplossingen voor elke warm tapwater vraag.

Moderne oplossingen met condenserende, hoog rendement, doorstroomtoestellen, robuuste industriële warmwaterbereiders voor 24/7 warm tapwater of TSA's indien cv-vermogen reeds aanwezig. Energie besparende oplossingen van >30% eenvoudig te realiseren.

Energie besparen    Warmtapwater

GAS

Warmwaterbereiders op gas kunnen snel grote hoeveelheden heet water produceren. Doorstroomtoestellen van Rinnai zijn zeer geschikt voor utiliteitstoepassingen. Voor melkveebedrijven temperatuurinstelling tot zelfs tot 85⁰C.

ELEKTRISCH

Naast huishoudelijke doorstromers hebben we een uitgebreid assortiment industriële doorstromers, cv-ketels en boilers. Gecombineerd met voorraadvaten zijn configuraties mogelijk voor grote tapcapaciteiten.

DUURZAAM

Toename van zon- en windenergie zorgt voor een verdere elektrificatie in NL. Hybride, ‘full electric’ oplossingen of slim inspelen op onbalans van het netwerk bieden mogelijkheden voor significante energiebesparing en reductie van gasverbruik..

Recent uitgevoerd

E TechP_B3heating

Project Info

Chrysanten kwekers Gebroeders van Wijk in de Bommelerwaard, pioniers in de glastuinbouw!

Door de energieprijzen slim te monitoren en snel te reageren maakt men gebruik van onbalans op het net. Inzetten van elektrische ketels tijdens negatieve prijzen heeft niet alleen een positief effect op de totale energiekosten. Het restproduct 'warmte' wordt opgeslagen in de buffer om later weer in te zetten bij warmtevraag.

meer voorbeelden

Uitgelicht

Ecodesign

Per 26-9-2015 geldt voor waterverwarmingstoestellen met een nominale warmte-afgifte van ≤ 70 kW de verplichting tot het invoeren van een energielabel. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op condenserende direct gasboilers als ook voor de Rinnai doorstroomtoestellen aangezien het eisen stelt aan het energiegebruik van gebouwgebonden installaties.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. Bedrijven en organisaties met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aeq (aardgasequivalenten) dienen alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Energie Investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid een ondersteuning levert bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Met EIA kan de eindgebruiker 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De condenserende doorstroomtoestellen van Rinnai voldoen aan de eisen en vallen onder de generieke code.

B3Heating gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Google. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren